Ochrana sluchu

Ako sa chrániť?

Pre výber správneho OOPP je potrebné.

 • Ustanoviť povahu hluku: stály, premenlivý, prerušovaný, pulzujúci.
 • Zmerať hlučnosť na pracovisku: intenzita (db) a frekvencia (hz).
 • Určiť čas expozície.
 • Vypočítať potrebný útlm pre dosiahnutie prijateľnej úrovne (pozri smernicu 2003/10/ES)..

 

directive 2003/10/CE

 

Účinnosť sluchovej ochrannej pomôcky (jej úroveň tlmenia) musí byť prispôsobená zhodnotenému riziku na pracovisku. Hluk sa musí tlmiť na úroveň neškodnú pre zdravie a zároveň nesmie užívateľa odrezať od jeho pracovného prostredia (výstrahy, komunikácia...).

 

Úroveň tlmenia hluku

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Ako používať hodnoty tlmenia?

Užívateľ má k dispozícii 3 indikátory od najjednoduchšieho po najpresnejší:

 • SNR (Single Number Rating): Priemerná hodnota útlmu.
 • HML : Hodnoty útlmu vyjadrené v závislosti od priemerných úrovní frekvencie:
  • H : Útlm OOPP pri vysokých frekvenciách (vysoké tóny)
  • M : Útlm OOPP pri stredných frekvenciách
  • L : Útlm OOPP pri nízkych frekvenciách (nízke tóny)
 • APV (Assumed Protection Value) : Hodnoty útlmu vyjadrené 8 úrovniach frekvencie (pozri technický list predmetného výrobku).  

 

 

Význam používania chráničov

Taux de port

 

 

Úroveň hluku

Niveau sonore

 

 

Chrániče sluchu

Casques antibruit

 

 

Zátky do uší

Bouchons d'oreille

 

Protection auditive Delta Plus