7 lessons

 
 

1. Systémy na zachytenie pádu 

2. Kotviace zariadenia

3. Stiesnené priestory

4.  Práce na lane / vo vise
 
 
 

5. Záchrana

6. Poziomy system asekuracji

7. Inspection