Povinná ročná revízia

EN365

V pokynoch týkajúcich sa pravidelných testov sa musia okrem iného nachádzať aj nasledujúce informácie: 

  • odporúčanie týkajúce sa frekvencie vykonávania pravidelných revízií berúc do úvahy faktory, ako napríklad legislatíva, typ zariadenia, frekvencia používania a prostredie; v tomto odporúčaní musí byť zahrnutá klauzula, ktorá spresňuje, že pravidelná revízia sa musí vykonávať minimálne raz za dvanásť mesiacov;
  • upozornenie, v ktorom je zdôraznené, že pravidelné revízie smie vykonávať iba autorizovaná osoba a musia byť v súlade s odporúčaniami od výrobcu.
10 years
 
20 years
 

 

Times

 

VIZUÁLNA REVÍZIA:
Postroje, opasky, bezpečnostné laná, laná, tlmiče pádov, nerozoberateľné samonavíjacie zachytávače pádu (napríklad AN102), karabíny, komponenty našich súprav (okrem ELARA270), pomôcky na dočasné ukotvenie (trojnožka, LV201…)
MECHANICKÁ REVÍZIA:
Rozoberateľné samonavíjacie zachytávače pádu, záchranné systémy (napríklad TC013)
Révision mécanique

 

Sieť servisných stredísk

Vérification visuelle
Visual inspection
Vérification mécanique
Mechanical inspection
Installation lignes de vie
Lifelines installation

 

 

Plánovanie revízie

1. Mikročip
Mikročip, ktorý je snímateľný technológiou NF, je umiestnený pri identifikačnom štítku výrobkov OOPP pre práce vo výškach. Väčšina smartfónov používa technológiu NFC (Near Field Communication).

2. Mobilná aplikácia
Stiahnutie mobilnej aplikácie DELTA PLUS «ID CARD» je bezplatné. Aplikácia bola vytvorená za účelom sledovania výrobku.

 

3. www.deltaplus.eu
Používateľ má možnosť kontrolovať cyklus výrobkov OOPP pre prácu výškach, nastavenie ročnej inšpekcie, životnosti a optimálnych skladových zásob.

 

 

Ako naplánovať každoročnú revíziu

Schedule of annual inspection