Ochrona wzroku

Okulary zabezpieczają przed odpryskami cząstek, płynów lub pyłów, działaniem produktów chemicznych i promieniowaniem.

W jaki sposob dobrze się zabezpieczyć?

Dobrać odpowiednio przystosowane okulary lub osłonę.

  • Określić typ zagrożenia: odpryski, promieniowanie, itp.
  • Wyznaczyć rodzaj ochrony: okulary z zausznikami, gogle, osłona twarzy, nadokulary.
  • Wybrać parametry zabezpieczenia: niezarysowujące, niezaparowujące, barwione, itp.
  • Dobrać rodzaj soczewek: jednoczęściowe, o osobnych soczewkach.
  • Wybrać typ oprawki: wzór nowoczesny, klasyczny, itp. …

 

Protection visuelle

 

Filtry

Dzięki odpowiednim filtrom można wyeliminować znaczną część spektrum elektromagnetycznego (nadfiolety, podczerwienie, itp.) jak również pewne partie światła widzialnego.

Marquage des oculaires

Oznaczenie soczewek składa się z 2 cyfr (oddzielonych w środku za pomocą "-"):

NUMER KODU:
od 2 do 6. Soczewki spawalnicze nie mają numeru kodu.
NUMER SKALI:
od 1,1 (im wyższy jest % przepuszczalności światła widzialnego, tym jaśniejsze są soczewki)
do 16 (im niższy jest % przepuszczalności światła widzialnego, tym ciemniejsze są soczewki)
GAMA DELTA PLUS:
opcje zaznaczone na żółto dostępne są w ofercie DELTA PLUS.

 

Les risques dus aux rayonnements nocifs pour l'oeil

 

Le spectre électro magnétique

 

soudage à l'arc