Ochrona słuchu

W jaki sposob dobrze się zabezpieczyć?

Dobrać odpowiednie ochronniki słuchu.

 • Zidentyfikować rodzaj hałasu: stały, zmienny, przerywany, impulsowy.
 • Wyznaczyć poziom hałasu na stanowisku pracy: intensywność (dB) i częstotliwość (Hz).
 • Określić czas ekspozycji.
 • Obliczyć niezbędną wartość tłumienia, aby uzyskać dopuszczalny poziom hałasu (patrz dyrektywa 2003/10/WE).

 

directive 2003/10/CE

 

Skuteczność ochronników słuchu (poziom tłumienia) musi być dostosowana do wyników oceny zagrożenia na stanowisku pracy. Ochronniki muszą zmniejszać poziom hałasu do poziomu, w którym nie jest on szkodliwy dla zdrowia, unikając jednocześnie nadmiernej ochrony, która spowodowałaby odcięcie operatora od środowiska pracy (alarmy, komunikacja, itp.).

 

Wartości tłumienia w zależności od poziomu hałasu

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Jak korzystać z wartości tłumienia?

3 wskaźniki dostępne są dla użytkownika, od najprostszego do najbardziej precyzyjnego:

 • SNR (Single Number Rating): Jednostkowa, średnia wartość tłumienia.
 • HML : Wartość tłumienia wyrażana w zależności od średniego poziomu częstotliwości:
  • H : Tłumienie wysokich częstotliwości (wysokie tony)
  • M : Tłumienie średnich częstotliwości
  • L : Tłumienie niskich częstotliwości (niskie tony)
 • APV (Assumed Protection Value) : Wartości tłumienia wyrażone poprzez 8 dokładnych poziomow częstotliwości (patrz karta techniczna ochronnikow słuchu).  

 

 

Wskaźnik noszenia

Taux de port

 

 

Poziom hałasu

Niveau sonore

 

 

Nauszniki przeciwhałasowe

Casques antibruit

 

 

Wkładki przeciwhałasowe

Bouchons d'oreille

 

Protection auditive Delta Plus